PROFIL CALON HAKIM

Profil Calon Hakim

01 Cakim Jajang Nama  : Jajang Husni Hidayat, S.HI.
NIP  : 19851207 201712 1 001
Pangkat, Gol/ruang
 : Penata Muda, III/a
Jabatan  : Calon Hakim
Penempatan  : Bintuhan
 02 Cakim Aceng Nama : Aceng Rahmatulloh, S.Sy.
NIP : 19860920 201712 1 001
Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Calon Hakim
Penempatan : Tais
 03 Cakim Adam Nama : Adam Wahid Pangaji, Lc., M.Si.
NIP : 19871124 201712 1 001
Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Calon Hakim
Penempatan : Tais
 04 Cakim Wawan Nama : Wawan Mulyawan, Lc.
NIP : 19890121 201712 1 001
Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Calon Hakim
Penempatan : Tais
 05 Cakim Rasmi Nama : Rasmi Nindita, S.H.
NIP : 19890825 201712 2 001
Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Calon Hakim
Penempatan : Tais
 06 Cakim Rifki Nama : Rifki Qowiyul Iman, Lc., M.H.
NIP : 19900719 201712 1 004
Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Calon Hakim
Penempatan : Manna
 07 Cakim Huda Nama : Dwi Sakti Muhamad Huda, S.HI.
NIP : 19900930 201712 1 002
Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Calon Hakim
Penempatan : Manna
 08 Cakim Azhar Nama : Azhar Nur Fajar Alam, S.H.
NIP : 19920127 201712 1 003
Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Calon Hakim
Penempatan : Bintuhan
09 Cakim Rizal Nama : Rizal Sidiq Amin, S.Sy.
NIP : 19921229 201712 1 003
Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Calon Hakim
Penempatan : Tais
 10 Cakim Rahmat Nama : Rahmat Yudistiawan, S.Sy.
NIP : 19930227 201712 1 004
Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Calon Hakim
Penempatan : Bintuhan